Vankeinhoidon ammatit ja koulutus

 

Vartija

Mitä vankeinhoitolaitoksen vartija tekee?

Suuri osa vartijan tehtävistä on vankilan päivittäisestä toiminnasta huolehtimista. Työhön kuuluu valvontaa, opastamista, vangista huolehtimista ja yhteistyötehtäviä muun vankilahenkilökunnan kanssa.

Vartija huolehtii turvallisuuden ja järjestyksen ylläpidosta vankiloissa. Karkaamisten ja järjestyshäiriöiden ehkäisemiseksi hän tarkastaa vangit ja vankilan tilat sekä havainnoi vankien käyttäytymistä ja asunto-osaston ilmapiiriä. Hän valvoo, että asiat sujuvat ja puuttuu tarvittaessa tilanteeseen. Valvonnan luonne vaihtelee vankilan avoimuuden mukaan.

Vartija vastaanottaa vangit laitokseen ja perehdyttää heidät "talon tapoihin". Hän valvoo asunto-osastolla olevia vankeja ja neuvoo erilaisissa käytännön asioissa. Vartija osallistuu toimintojen ohjaamiseen ja kuntoutukseen. Hän voi erikoistua päihdetyöhön tai rikollisuutta vähentäviin toimintaohjelmiin. Vankilan työntekijöistä vartija on eniten vuorovaikutuksessa vangin kanssa.

Vartija kuljettaa vangit laitoksen ulkopuolelle kuten oikeusistuimiin ja sairaalaan. Vartija valvoo vangin ja hänen omaistensa tapaamisia. Hän ohjaa ja opastaa vankilaan tulevia viranomaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä sekä huolehtii osaltaan siitä, että vierailun tarkoitus toteutuu.

Vartijat tekevät useimmiten vuorotyötä, joten alalle tulevan on syytä varautua työskentelemään myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

 

Vartijan palkkaus (1.1.2002)

Nuoremmat vartijat toimivat vanhempien vartijoiden sijaisina määräaikaisissa virkasuhteissa ilman vankeinhoidollista koulutusta. Pääsääntöisesti koulutetut vartijat sijoittuvat heti koulutuksen jölkeen vanhemman vartijan tehtäviin. Koska nuoremman vartijan virat on tarkoitettu kouluttamattomille sijaisille on kaikkien palkkaus valtion palkkataulukon A10 palkkaluokan mukainen. Euromääräinen palkkaus on tuolloin ilman ikälisiä paikkakunnan kalleusluokituksesta riippuen 1207 - 1241 euroa. Epäsäännöllisessä vuorotyössä kokonaisansio nousee haittatyökorvausten johdosta keskimäärin 15-120% eli 150 - 250 eurolla kuukaudessa.

Vanhemmat vartijat ovat vankeinhoidollisen peruskoulutuksen saaneita vartijoita. Heidän peruspalkkauksensa vaihtelee A11 - A13 palkkaluokkien välillä ja muistutusten (3 klp/10v.) maksupalkkaluokat ovat A14 - A16 välillä. Sijoituspalkkaluokasta, ikälisistä ja muistutusten määrästä riippuen kiinteä kuukausipalkka vaihtelee 1291 - 1834 euron välillä. Haittatyökorvaukset nostavat kokonaisansiota noin 250 - 350 eurolla kuukaudessa. Vanhemman vartijan vuosiansio lomarahat mukaanlukien on keskimäärin 21 000 - 27 000 euroa.

kuva

Vankeinhoidon perustutkinto

 

Vankeinhoidon perustutkinto on ammatillinen koulutus vankiloiden valvonta- ja ohjaustehtäviin.

Tutkinnon pituus on 53 opintoviikkoa ja siihen kuuluu opintoja Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa (VHKK) sekä käytännön opintoja ja työharjoittelua vankiloissa.

Vankeinhoidon perustutkinnon opinnot

1. oppijakso 19 ov (elo-joulukuu) 2. oppijakso 13 ov (maalis-toukokuu)
Vankeinhoidon opinnot

7 ov

Ammatillinen vuorovaikutus 5 ov
Psykologiset opinnot 4 ov Vankilaturvallisuus 3 ov
Yhteiskunnalliset opinnot 2 ov Vankilaympäristö 5 ov
Oikeudelliset opinnot 2 ov    
Suomen kieli ja vankilakulttuuri 1.5 ov


Työharjoittelu 13 ov
(kesä-elokuu)

 

 

Ruotsin kieli 1.5 ov
Tietotekniikka 1 ov

Käytännön oppijakso 8 ov
(tammi-helmikuu)


Lisätietoja koulutuksesta saat Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta, puh. 09 - 7723 301 tai sähköpostitse [email protected]

 

Opintososiaaliset edut

1. oppijakso
* asuntoetu
* ruokaetu
* matkat
* valtion opintotuki

Käytännön oppijakso
* palvelussuhde valtioon
* palkka A 2
* tarvittaessa asunto, josta peritään vuokraa

2. oppijakso
* palvelussuhde valtioon
* palkka A 2
* tarvittaessa asunto, josta peritään vuokraa

Työharjoittelu
* palvelussuhde valtioon
* palkka A 10
* tarvittaessa asunto, josta peritään täysimääräinen vuokra

 

Lisätietoja opintososiaalisista asioista saat Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta, puh. 09 - 7723 301 tai sähköpostitse [email protected]

Työhön sijoittuminen

Perustutkinnolle otetaan koulutustarpeen mukainen määrä opiskelijoita. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääosin Etelä-Suomen kaupunkivankiloihin, joissa on pulaa koulutetusta valvontahenkilökunnasta. Aluksi kyseessä voi olla määräaikainen virkasuhde, mutta moni tutkinnon suorittanut on heti nimitetty vartijan virkaan.

Jatko-opinnot

Koulutus vankeinhoitoalan esimiestehtäviin (ylivartija) annetaan nykyisin 36 opintoviikon mittaisella vankeinhoitotutkinnolla. esimieskoulutus muutetaan ammattikorkeakoulutasoiseksi vuonna 2002.

 

 

kuva

[Kotisivu] [Yhteystiedot] [Sivun alkuun]