Vankeinhoidon perustutkinto 2002

Tästä hakuohjeet ja lomakkeet (PDF 31kt)

Pääsyvaatimukset

Vankeinhoidon perustutkinnolle voidaan ottaa henkilö, joka on:

»

hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 19 vuotta

»

suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon (ammatillisen perustutkinnon) tai lukion oppimäärän – koulutus on oltava suoritettuna hakuajan loppuun mennessä

»

terveydentilaltaan, fyysiseltä kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitolaitoksen palvelukseen sopiva

»

sekä suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen.
(Asetus Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 18 §/18.12.1998)

Opiskelijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin ominaisuuksiin: terve itsetunto, hyvä todellisuudentaju, yhteistyökyky, empatiakyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus, oppimiskyky, ristiriitojen hallintakyky sekä hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky.

Valinnan vaiheet

  1. Hakuaika 02.12.2001 - 10.02.2002.

  2. Kirjallinen valintakoe perjantaina 01.03.2002 alkaen klo 12 Vantaalla, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Kutsut kokeeseen postitetaan viikolla 7.

    Valintakokeeseen on luettava kirja:
    Heikkinen-Tuomi (toim.):Suomalainen elämänkulku Tammi, 2000

  3. Fyysinen kuntotesti torstaina 18.04.2002 ja perjantaina 19.04.2002 Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa, Tikkurilassa.

  4. Henkilökohtainen haastattelu toukokuussa Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.

  5. Päätös koulutukseen otettavista kesäkuussa.

 

Hakemukseen on liitettävä

 

 

Haku 2001 tietoja hakijoista ja haun vaiheista

Hakemuksia 2000 2001
  299 286
naisia 36 % 30 %
miehiä 64 % 70 %
     
Keski-ikä 26 v. 27 v.
     
Koulutus    
- pk+ammattitutkinto 57 % 54 %
- lukio+ammattitutkinto 11 % 9 %
- lukio 26 % 27 %
- muu 6 % 10 %
     
Vankeinhoitolaitoksen palveluksessa    
- parhaillaan 21 % 19 %
- aikaisemmin 6 % 6 %
- kaikkiaan 27 % 25 %

Valintakokeeseen 2.3.2001 kutsuttiin 265 ja kokeeseen osallistui 219 hakijaa. (Vuonna 2000 kokeeseen osallistui 226 hakijaa.)

Huhtikuun 19 ja 20 päivinä järjestettyyn fyysiseen testiin kutsuttiin kaikkiaan 122 hakijaa ja testiin saapui 104 (119) hakijaa. Heistä haastatteluun osallistui 92 (100) henkilöä.

Elokuussa 2001 alkaneelle vankeinhoidon perustutkinnolle hyväksyttiin opiskelijoiksi 55 henkilöä ja varasijoille 4 henkilöä

 

Lisätietoja
Vankeinhoidon koulutuskeskus
PL 41 / Vernissakatu 2 A
01301 Vantaa

puh. (09) 7723 301 fax (09) 7723 3020

sähköposti: [email protected]

[Kotisivu] [Fyysinen testi] [Yhteystiedot] [Sivun alkuun]