Kirjasto/kuva

På svenska
In english

Lehtikokoelma

Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa toimii vuonna 1978 perustettu Vankeinhoitolaitoksen kirjasto, joka on tieteellinen kirjasto. Kirjasto palvelee ensisijaisesti vankeinhoito-osaston, Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen henkilöstöä ja toissijaisesti kaikkia muita tiedontarvitsijoita.

Kirjaston erikoisaloja ovat vankeinhoito, kriminologia ja kriminaalipolitiikka. Lisäksi kokoelmiin hankitaan psykologista, kasvatustieteellistä, sosiologista ja oikeustieteellistä kirjallisuutta sekä rikos-, keskitysleiri- ja vankila-aiheista kaunokirjallisuutta.

Kirjojen laina-aika on yleensä yksi kuukausi ja videofilmien yksi viikko. Videofilmejä lainataan vain VHL:n palveluksessa oleville. Aikakausilehtiä ei lainata, mutta niistä voi ottaa kopioita.

YHTEYSTIEDOT

Asiakaspalvelu

Puh (09) 7723 3054
Email:[email protected]
Fax (09) 7723 3020

kirjastosali HENKILÖSTÖ

Kirjastonhoitaja Tuomo Silenti
Johto, hankinnat, tietopalvelu,esittelyt
Puh (09) 7723 3056

Kirjastosihteeri Elisabet Goltz
Kaukopalvelu, lainaus, lehtikierto, arkisto
Puh (09) 7723 3055


MITÄ KIRJASTO TARJOAA:

Lainattavia kirjoja ja sarjajulkaisuja n. 20.000 nidettä.
Aikakauslehtiä tulee kirjaston n. 200. Alan lehtien lisäksi kokoelmassa on yhteiskunnallisia, yleistieteellisiä ja kulttuurijulkaisuja. Lehtivarasto sisältää n. 3000 vuosikertaa.
Tietopalvelua omista kokoelmista kaikille ja kotimaisista tietojärjestelmistä sekä ulkomaisista vain kehysorganisaation henkilöstölle.
Kaukopalvelua koti- ja ulkomaisista kirjastoista välitetään vain kehysorganisaation henkilöstölle.
Grotenfeltin kokoelma käsittää n. 800 nidettä 1800-luvun ja 1900-luvun alun kriminologista kirjallisuutta ja aikakauslehtiä, mm. kansainvälisten vankeinhoitokongressien pöytäkirjat.
Tutkielmia vankeinhoitotutkinnon kursseilta sekä eri tiedekunnissa tehtyjä vankeinhoitoaiheisia graduja.
Hakuteoksia löytyy kirjastosta; mm. erikoissanakirjoja, vankila-aiheisia sanastoja, vankila-, keskitysleiri-, rikos-, terrorismi- ja seksuaaliset vähemmistöt aiheisia bibliografioita, koti- ja ulkomaisia rikos- ja vankitilastoja sekä psykologian, psykiatrian ja oikeustieteen käsikirjoja.
Asiakirja-aineistoa mm. vankeinhoito-osaston antamat voimassaolevat määräykset ja ohjeet.
Lehtileikkeitä vankeinhoidon, kriminologian ja kriminaalipolitiikan aloilta vuodesta 1946 lähtien.
Videofilmejä vankeinhoidon eri osa-alueilta sekä alkoholista, hoitoonohjausksesta, aidsista, huumeista ja ensiavusta.
Kurssijulkaisuja vartija- ja ylivartija sekä vankeinhoidontutkinnon kursseilta.
Uutuusluettelo ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Vankien eri vankiloissa toimittamia lehtiä 1960-luvulta alkaen.
Lukupaikkoja on kirjastossa 25 kpl.

kirjaston pohjapiirros

Luokituskaavio ja hyllyjärjestys

	Signum
	
	I	Hakuteokset ja käsikirjat
	I:1	Tietosanakirjat
	I:2	Sanakirjat
	I:3	Bibliografiat
	I:4	Kirjasto- ja arkistotoimi
	I:5	Muut hakuteokset
	II	Vankeinhoidon tutkielmat
	II:1	Muualla tehdyt opinnäytetyöt
	III	Kotimaiset sarjat
	IV	Komiteamietinnöt
	IV:1	Erilaiset muistiot
	V	Ulkomaiset sarjat ja virallisjulkaisut
	VI	Tilastot
	VII	Lakikirjat
	VII:1	Lakitekstit
	VII:2	Oikeustapauskokoelmat
	VII:3	Asetuskokoelmat
	VII:4	Eduskunnan asiakirjat
	VIII	Aikakauslehdet
	IX	Monografiat
	IX:1	Taloustiede. EU
	IX:2	Tilastotiede. Tutkimusmenetelmät
	IX:3	Valtio-oppi. Politiikka
	IX:4	Hallinto-oikeus. Julkinen hallinto. Johtaminen
	IX:5	Sosiologia
	IX:6	Sosiaalipolitiikka
	IX:7	Oikeustiede
	IX:8	Kriminologia. Kriminaalipolitiikka
	IX:9	Vankeinhoito
	IX:10	Lääketiede. Terveydenhoito
	IX:11	Psykologia
	IX:12	Kasvatustiede. Opetus. Vapaa-aika
	IX:13	Suomen kieli. Kirjallisuuden tutkimus
	IX:14	Tiedotusoppi
	IX:15	Historia. Elämäkerrat. Muistelmat
	IX:16	Kaunokirjallisuus
	IX:17	Varia (=sekalaista)
	X:1	Videofilmit


[Kotisivu] [Yhteystiedot] [Sivun alkuun]