Täydennyskoulutus

Vankeinhoidon koulutuskeskus tarjoaa vankeinhoidon henkilöstölle koulutus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluita, joiden tarkoituksena on pitää yllä koulutuksessa ja työssä saavutettua ammattitaitoa sekä lisätä sitä yhteiskunnassa ja vankeinhoidossa tapahtuvan muutoksen vaatimalla tavalla.

Koulutuksen avulla annetaan henkilöstölle lisää valmiuksia rangaistuksen täytäntöönpanolain ja vankiloille asetettujen tulostavoitteiden mukaiseen vankeinhoitoon.

Vankeinhoidon koulutuskeskuksella on pitkäaikaista koulutuksellista yhteistyötä Pohjoismaiden vankeinhoitoviranomaisten kanssa. Yhteistyö EU-maiden, Balttian maiden ja Venäjän kanssa on kasvamassa.

Pääosa koulutuksesta tapahtuu kurssimuotoisena koulutuskeskuksen tiloissa Tikkurilassa, jonka kurssihotellissa on mahdollisuus majoittua. Vankiloiden kehittämishankkeissa koulutuskeskuksen henkilökunta käy laitoksissa. Lisäksi järjestetään alueellisia koulutustilaisuuksia, joihin vankilat ja vankeinhoidon sidosryhmät osallistuvat.

Keskeisiä koulutushankkeita ovat mm:

*Vartijasta lähityöntekijäksi

Henkilökunnan toimenkuvat laajentuvat. Vankien yksilöllisetlähtökohdat, tarpeet ja riskithuomioidaan entistä paremin ja henkilökunnan vuorovaikutusö vankien kanssa lisääntyy .

*Vankien toiminnalliset ohjelmat

Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa järjestetään päihdetyön koulutusohjelmia, mm. kognitiivisen käyttäytymistreapian menetelmiä, joiden avulla tarkastellaan ihmisen ajattelutavan ja päihdeongelman välistä yhteyttä ja keinoja muuttaa niitä.

Rikollista käyttäytymismallia vähentävänä toimintaohjelmamallina on otettu käyttöön kanadalainen "Cognitive Skills". Kysymys on vangeille järjestettävästä kurssista, jonka tavoitteena on lisätä vankien kognitiivisia taitoja. kuten ongelmanratkaisutaitoa, itsekontrollia, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja luovaa ajattelua. Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia selviytyä ilman uusia rikoksia.

Väkivaltarikollisille tarkoitettujen ohjelmien koulutusta, koulutus on käynnistynyt syksyllä 2000.

*Vankilaturvallisuus

Vankilaturvallisuuden lisäämiseksi järjestetään tarkastus- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on turvallisten vankilaolosuhteiden luominen estämällä luvattomien esineiden ja huumeiden kulkeutuminen vankilaan sekä vankien välisen väkivallan että muiden turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen. Myös lähityön menetelmät lisäävät turvallisuutta.

Voimakeinojen käyttö on konfliktinratkaisun äärimmäinen väline, johon turvaudutaan vain jos käytettävissä ei ole muita menetelmiä. Itsepuolustuksen ja voimakeinojen käytön koulutukseen kuuluu myös konfliktitilanteiden hallintaa, jossa harjoitellaan vuorovaikutus- ja keskustelutekniikoita sekä mietitään konfliktin jälkipuintia.

*Vankeinhoidon johdantokurssi

Uusille työntekijöille, jotka eivät osallistu perustutkinnon opetukseen, on tarjolla johdantokurssi, joka antaa perustiedot Suomen rikosoikeusjärjestelmästä, kriminaalipolitiikasta, vankeinhoidosta ja vangista. Johdantokurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssille voivat hakeutua myös vankilan sisodryhmien työntekijät.


[Kotisivu] [Yhteystiedot] [Sivun alkuun]