VHKK


  • Vankeinhoidon koulutuskeskus on oikeusministeriön alainen ammatillinen oppilaitos.

  • Koulutuskeskuksen tehtävänä on vankeinhoitolaitoksen yleisen toiminnan tukeminen kouluttamalla henkilöstöä vankeinhoidon ammatteihin ja järjestämällä täydennyskoulutusta.

  • Koulutuskeskus ylläpitää vankeinhoitolaitoksen kirjastoa ja tietopalvelua sekä tuottaa oppikirjoja ja julkaisuja.

  • Koulutuskeskus järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä tapaamisia ja seminaareja.

  • Koulutuksen arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus sekä käsitys yksilön mahdollisuudesta muutua ja kasvaa.

  • Koulutuksella luodaan valmiudet monipuoliseen ja vuorovaikutteiseen vankeinhoitoon.


Etusivulle